Postovi

Kome se dokazuješ?

Da li si?

Žena je ženi vuk