Postovi

Niste sami na svijetu i niko nije dužan da nosi vaš krst